Teaching

AY 2017-18

Sem I

IC: Data Mining (CS F415)

Co: Information Retrieval (CS F469)

Sem II

IC: Data Mining (CS F415)

IC: Information Retrieval (CS F469)


AY 2018-19

Sem I

IC: Advanced Data Mining (CS G520), IC: Information Retrieval (CS F469)

Sem II

IC: Data Structures and Algorithm (CS F 211)

TAs: Aakanksh V Zarapkar, Aditya Bansal, Ameya Sinha, Ameya Zope, Anish Bhobe, Arnab Maity, Bhavik, Deep Chowdhury, Dhruv Khetarpal, Gunjan Chhablani, Ishan Garg, Ishit Jain, Joseph Da Silva, Keshav Mittal, Mayank Manuja, Mohit Kurani, Poojan Thaker, Ravishankar Joshi, Rohan James, Samarth Jain, Sarthak Moorjani, Sarthak Munjal, Sonali Saksena, Surya S Varma, Utkarsh, Vaibhav Garg, Varun Yeligar, Yogesh


AY 2019-20

Sem I

IC: Information Retrieval (CS F469), TAs: Utkarsh Mehrotra, Eti Mishra

IC: Information Retrieval @WILP (SSZ G537), TAs: Kumar Vikrant

Sem II

IC: Data Structures and Algorithm (CS F 211)

TAs: Mehta Aakash, Mayank Kakkar, Adithya Samavedhi, Aditya Choudhary, Vinayak Aggarwal, Sahil Jain, Ashish Patel, Kumar Anand, Ankush Soni, Prabhu Divya Umesh, Kanishk Kumar Singh, Animesh Sasan, Aboli Vijayanand Pai, Jineet Hemal Desai, Urvil Nileshbhai Jivani, Ashrut Kumar, Anupreet Singh Bhatia, Anurag Madnawat, Amol Vijayanand Pai, Richi Dubey, Shubham Agarwal, Jahanvi Shah, Kartik Bhatia, Milan Vipin Kumar Jain, Bhavya Akhil Saraf, Nikhil Srivastava, Nishant Chitkara, Divyanshu Shekhar, Samarth Gupta, Rushabh Sanjiv Shah, Sarthak Agarwal, Arun Girisan, Madhur Kalia


AY 2020-21

Sem I

IC: Information Retrieval (CS F469) TAs: Ashrut Kumar, Mayank Kakkar, Aditya, Akash Mehta, Parantak Singh, Somesh Singh

Sem II

IC: Database Management (CS F212)

TAs: Swapna Sasi, Aanand S J, Tanishq Nandan, Arshika Lalan, Arjun Bajpai, Vivek Arora, Rahil Himanshu Shah, Tanmay Mathur, Ramit Shivansh, Harshit Pruthi, Aditya Vidyadhar Kamath, Nishant Verma, Shreyans Jain, Aman Tayal


AY 2021-22

Sem I

IC: Natural Language Processing (CS F429) TAs: Somesh Singh, Vishwa Shah, Yash Bhartia, Deepika Makhija, Chari Soham Dilip

Co: Object Oriented Programming (CS F213)

Sem II

IC: Database Management (CS F212)

TAs: Swapna Sasi, Devansh Singhania, Adithya M, Tanmay Rajendra Patil, Rishit Mayur Patel, Patankar Gayatri Kedar, Atishay Jain, Dhyana Chidvilas Rottela, Jayant Chaudhary, Anudeep Ghosh, Akshata, Siddharth Vinze, Himanshu Kumar Suman, Kumar Harshwardhan